קהל היעד

מי בעצם צריך קשרי קהילה ?

בעקרון, כל גוף המנהל יחסי גומלין עם הציבור אשר להם

פוטנציאל לאי הסכמות, התנגדויות, ניכור וכד' ראוי שתהיה

לו מערכת קשרי קהילה מסודרת ומאורגנת.

ברוב המקרים, יש לזכור ששינוי במרחב הציבורי נתפס

כמאיים, מפריע, משנה הרגלים ודפוסי חיים.

התארגנות מקדימה בעלת תפיסה מניעתית, והתנהלות

נכונה לאורך תהליכי – שינוי, עשויים למנף ולקדם את

השינוי המבוקש. יצירת אווירה אוהדת, מקדמת את מטרות

הארגון תוך הקטנת נזקים והפרעות אפשריות ויצירת אפיק

מיטבי להשגתן.

גופים העושים שימוש בקשרי קהילה:

​​

  • רשויות ממשלתיות​

  • רשויות מקומיות​

  • חברות ממשלתיות​

  • גופים מלכ"ריים​

  • ארגונים פרטיים / עסקיים​

  • ציבורים בעלי אינטרס

  • תאגידים

  • חברות לפיתוח תשתיות

  • חברות תחבורה