תהליכי עבודה

 • מיפוי קהילתי וארגוני

 • בניית מודל עבודה מותאם לאוכלוסייה ולארגון הרלוונטי

 • יצירת ערוצי תקשורת קבועים לדיאלוג הקהילתי

 • ארגון קבוצות מיקוד והתייעצות קהילתית

 • "ידידותיזציה" של התחום והנושא המדובר

 • בניית מעגלי ידידים ותמיכה

 • הבניית מנגנוני היוועצות, משוב, גישור ופישור

 • עיצוב תכניות הדרכה והטמעת התפיסה הקהילתית

 • קידום תהליכים ברמה רגולטורית וסטטוטורית

 • יצירת הזדמנויות להתנדבות ומעורבות קהילתית

 • הבניית "שולחנות עגולים" לארגון ולקהילה

 • הוצאה ופרסום של חומרי הסברה ויידוע

 • מפגשי הסברה​​